Gegevensbescherming


Delticom-verklaring over gegevensbescherming

Wij weten dat het zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke informatie belangrijk is voor u. Daarom stellen wij het vertrouwen dat u in Delticom stelt wat betreft het vertrouwelijk omgaan met uw gegevens ten zeerste op prijs. Voor die gevallen waarin persoonsgebonden gegevens (en gebruikersgegevens) boven de contractueel vastgelegde doeleinden uitstijgen, moet u als gebruiker actief uw toestemming geven. Deze toestemming kan op elk ogenblik voor de toekomst herroepen worden. Dan stuurt u gewoon een mailtje naar het adres autobanden@delti.com.

Verantwoordelijke dienst

De verantwoordelijke dienst in de zin van de wet op de gegevensbescherming is Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover, Duitsland.

Verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie van onze klanten

Informatie die wij van u krijgen helpt ons om uw aankoopbelevenis bij Delticom vorm te geven en doorlopend te verbeteren. Wij gebruiken deze informatie voor het afhandelen van bestellingen, het leveren van goederen en het leveren van diensten maar ook voor het afhandelen van de betaling (bijv. bij het kopen onder rembours ook voor de vereiste controles). Wij gebruiken uw informatie ook om, samen met u, over bestellingen, producten, dienstverlening en marketingaanbiedingen (zie onder ‚communicatie via e-mail’) te communiceren en om onze gegevens bij te werken en uw klantenrekeningen bij ons te onderhouden en te verzorgen evenals om de testberichten en de meningen van onze klanten op http://www.autobandentest.com/ of op http://www.autobandenmarkt.nl weer te geven en u producten of diensten aan te bevelen, die u mogelijk zouden kunnen interesseren. Wij gebruiken uw informatie ook om ons warenhuis en ons platform te verbeteren, misbruik van onze website hetzij te voorkomen dan wel te ontdekken of om derden toe te laten technische, logistieke of andere dienstverleningen in onze opdracht uit te voeren.

Wij verzamelen de volgende informatie:

Hoe zit dat precies met die Cookies?

Makkelijker kopen bij Delticom

Geeft Delticom de verkregen informatie door?

Informatie over onze klanten is belangrijk voor ons en helpt ons om ons aanbod te optimaliseren. Wij geven de verkregen informatie uitsluitend door aan derden onder de hierna beschreven omstandigheden:

In zoverre persoonsgebonden informatie aan derden zoals hierboven beschreven in landen buiten de Europese Economische Unie doorgegeven wordt, verzekeren wij dat die informatie conform deze verklaring betreffende de gegevensbescherming en conform de Duitse wet op de bescherming van de persoonsgegevens wordt doorgegeven. Daarbij wordt het „STANDAARDCONTRACT II” van de Europese Unie gebruikt. Het gaat daarbij om de standaard contractuele clausules voor het doorgegeven van persoonsgebonden gegevens in derde landen, die door de Europese Unie worden opgegeven, om een behoorlijk niveau van gegevensbescherming te garanderen.

Hoe veilig is die informatie over mij?

Welke informatie kan ik onder 'Mijn order' inkijken?

U kunt een veelvoud aan informatie over uw account en uw interactie met Delticom bekijken. Op Mijn order bieden wij u centrale toegang. Daar kunt u nu de volgende informatie bekijken:

Deze lijst wordt telkens conform de aanpassingen aan onze website gewijzigd (stand 26.04.2005).

Welke keuzemogelijkheden heb ik?

Tips

Hebt u vragen aangaande gegevensbescherming bij Delticom, schrijft u die zo nauwkeurig mogelijk op en stuurt u dit naar autobanden@delti.com, en wij zullen proberen uw twijfels uit de wereld te helpen. Onze zaak is aan voortdurende wijzigingen onderhevig. De verklaring op de gegevensbescherming wijzigt dan ook, net als onze gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor, u op gezette tijden mededelingen te doen over de bij ons geldende richtlijnen. U moet in ieder geval regelmatig onze website bezoeken en kennis nemen van de wijzigingen. In zoverre er niets anders geregeld werd, is het gebruik van alle informatie die wij over u en uw gebruikersaccount hebben, aan deze verklaring over de gegevensbescherming onderworpen.

Verwante Thema’s

Algemene voorwaarden

Informatie die u ons geeft

U geeft ons informatie,

Informatie die u ons hierbij geeft is onder andere bijv. naam, adres, telefoonnummer, informatie over kredietkaarten, de naam van personen aan wie het gekochte product moet geleverd worden, met inbegrip van hun adres en telefoonnummer, e-mailadressen van andere personen, aan ons gestuurde e-mails evenals financiële gegevens, met inbegrip het nummer van uw identiteitskaart (paspoort).

Informatie uit andere bronnen

Voorbeelden voor informatie die wij uit andere bronnen verkrijgen zijn onder andere bijgewerkte informatie over bestel- en leveradres van onze pakjesbezorgers en andere transportondernemingen die wij gebruiken om onze gegevensbank bij te werken om te kunnen garanderen dat wij uw volgende bestellingen kunnen leveren en kunnen garanderen dat wij met u kunnen communiceren over informatie met betrekking tot accounts koop- en betalingsgedrag, evenals inlichtingen van instanties die uw kredietwaardigheid controleren, die wij gebruiken om misbruik en dan in het bijzonder bedrog te ontdekken en om u bepaalde financiële diensten en betalingsmogelijkheden te kunnen aanbieden.

Informatie waartoe u toegang hebt

Voorbeelden van informatie waartoe u heel gemakkelijk toegang hebt bij Delticom hebt zijn: Informatie over vroegere bestellingen, persoonsgegevens (met inbegrip van naam, e-mailadres, wachtwoord), Delticom-nieuwsbrief, berichten over speciale aanbiedingen, met inbegrip van uw bestelgeschiedenis en uw verbruikersberichten op  http://www.autobandentest.com of http://www.autobandenmarkt.nl.

Prijzen zijn per band en incl. BTW in België.

autobandenmarkt.be - een aanbieding van Delticom AG