Bestelstatus x
Uitloggen

028082854

Informatie over TPMS

Algemene informatie over TPMS

Wat is TPMS?

 • Afkorting voor Tyre Pressure Monitoring System.
 • TPMS is een ingebouwd systeem om de bandenspanning in motorvoertuigen te controleren.
 • Spanningsverlies van een of meerdere banden wordt automatisch en rechtstreeks aangegeven en bij wijze van waarschuwing getoond op de display, wanneer het probleem zich voordoet

 

Doel: 

 • Verbetering van de verkeersveiligheid en minder ongevallen, omdat door een slechte bandenspanning de remafstand langer wordt, de bochten moeilijker te nemen zijn en de banden oververhit kunnen raken.
 • Vermijden van een hoger brandstofverbruik omwille van een niet-optimale bandenspanning.
 • Minder slijtage van de banden dankzij een hogere rolweerstand, minder uitstoot van CO2.

 

Voordelen:

 • Problemen met de bandenspanning worden onmiddellijk gemeld aan de chauffeur.
 • De problemen kunnen in een vroeg stadium worden verholpen.
 • Manuele persluchtcontroles zijn niet meer nodig.

 

Richtlijnen qua tijd in verband met de uitrusting met een TPMS:

 1. Sinds 1 november 2012 moeten alle nieuwe types van in de EU verkochte personenwagens en woonmobielen uitgerust zijn met een TPMS.
 2. Vanaf 1 november 2014 moeten in de EU alle personenwagens en woonmobielen  die voor het eerst in het verkeer worden gebracht over een TPMS beschikken.

Wat is een indirect TPMS?

Gebruik van de voorhanden zijnde sensoren van het ESP/ABS door onderzoek van de bandenspanning via het toerental van de banden en het versturen van de gegevens naar de centrale aanstuureenheid, de (ECU = Electronic Control Unit)

Bij spanningsverlies: 

 • Het systeem stelt een verhoogd toerental van de banden vast.
 • Aanduiding op de display bij wijze van waarschuwing voor de chauffeur.

Vergelijking met het directe TPMS: 

 • Minder nauwkeurig (bv. het precieze spanningsverlies en de temperatuurmeting worden niet aangegeven).
 • Minder comfort (bv. geen meting van de bandenspanning bij stilstand van het voertuig).
 • Geen extra inspanningen te leveren bij het vervangen van de banden, aangezien men geen rekening hoeft te houden met sensoren in de banden. 

 

 

Wat is direct TPMS?

Controle van de bandenspanning met behulp van sensoren in elke band, die de spanning en de temperatuur meten, het versturen van de verzamelde gegevens via zendapparatuur naar een centrale ontvanger, gegevensverwerking, aanduiding op de display voor de chauffeur.

Vergelijking met het indirecte TPMS

 • Erg nauwkeurige gegevensverzameling.
 • Bijkomende functies zoals herkennning van de positie van de banden, het meten van spanningsverlies bij stilstand en de controle van het reservewiel
 • Duidelijk meer inspanningen bij onderhoud en verwisselen van banden.
 • Vraagt aanzienlijke aanpassingen van garages, bv. bij onderhoud, montage en programmering van TPMS-sensoren.
 • Uitrusting van alle soorten banden (winterbanden, zomerbanden, vervangbanden) met een behoorlijk werkende sensor.

Wat is het impact van de TPMS-systemen?

In de hiernavolgende situaties komt de voertuighouder resp. de garage die hij opzoekt in contact met het directe TPMS:

 • Diagnose bij het oplichten van het waarschuwingslampje op de display.
 • Onderhoud, reparatie of vervangen van sensoren.
 • Vervangen van banden.
 • Monteren van banden.
 • Samenstellen van volledige wielen.
 • Reparatie van banden.
 • Servicecheck (bv. voor de belangijkste controle van de autokeuring).

Gevolgen voor de houder van het voertuig:

Omdat de technologie van het TPMS zo complex is, wordt het voor de voertuighouder veel moeilijker om zelf het onderhoud van de banden te doen. Wanneer het waarschuwingssignaal oplicht (bv. wanneer een band of een sensor defect is) en bij het verwisselen van de banden, moet hij een garage hebben waar ze de dienovereenkomstige dienstverlening aanbieden.

Gevolgen voor de garage:

Voor garages is het dus absoluut onontbeerlijk dat zij zich voorbereiden op die nieuwe technologie en voortijdig maatregelen treffen om klanten die een voertuig met TPMS hebben, te kunnen bedienen en om zich als specialist op de markt te kunnen positioneren.

Er zijn vandaag de dag talrijke voertuigen met een direct TPMS op de markt, garages zullen dus al lang voor die 01 november 2014 met de software en de onderhoudseisen van de klanten worden geconfronteerd.

In de komende jaren zullen steeds meer voertuigen een TPMS hebben. Al die voertuigen hebben behoefte aan ersatzsensoren of sensoren voor de uitrusting van winterbanden, wat voor de garages dan weer een enorme potentiële afzetmarkt en de bijbehorende prestaties betekent.

De garages moeten niet alleen over de noodzakelijke knowhow bezitten, ze moeten ook de geschikte werktuigen ter beschikking hebben (bv. voor de probleemdiagnose of om de sensoren te prgorammeren) en ook beschikken over vervangonderdelen (bv. afdichtingen, ventielen of volledige sensoren).

Wat moet dat TPMS kunnen?

Al van bij de bouw van het voertuig moet er een direct of indirect TPMS geïntegreerd zijn, achteraf inbouwen van het systeem wordt als niet-reglementair beschouwd.

Eigenschappen van het TPMS krachtens de EU-wetgeving:

 • Waarschuwing bij spanningsverlies van een enkele band (binnen de 10 minuten):
  20% lager dan de werkingsspanning (Pwarm) bij 1,5 bar.
 • Waarschuwing bij spanningsverlies op azlle banden (plots en sluipend verlies):
  20% lager dan werkingsspanning (Pwarm) bij 1,5 bar.
 • Vaststellen van spanningsverlies bij snelheden van 40 km/h tot het maximum rijvermogen van het personenvoertuig
 • Gegevensoverdracht tegen een snelheid van 434 MHz.
Informatie voor klanten die wielen met alles erop en eraan willen

Wanneer krijg ik te maken met de TPMS-verplichting?

U rijdt met een personenvoertuig of een woonmobiel. Dan moet u het volgende weten:

 1. Sinds 1 november 2012 moeten alle nieuwe types van in de EU verkochte personenwagens en woonmobielen uitgerust zijn met een TPMS.
 2. Vanaf 1 november 2014 moeten in de EU alle personenwagens en woonmobielen  die voor het eerst in het verkeer worden gebracht over een TPMS beschikken.

Waarom mogen bandenreparaties bij een direct TPMS niet door de pechverhelpers zelf worden uitgevoerd?

RDKS Sensor defekt
Pechverhelpingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld pannesprays, kunnen chemische reacties uitlokken, die de sensor en de band kunnen beschadigen.

Waar kan ik die techniek bekomen?

Een indirect of direct TPMS wordt al bij de fabricage in uw voertuig ingebouwd. Wanneer de constructeur van uw voertuig geen TPMS heeft ingebouwd, is er geen verdere  uitrusting nodig, omdat het voertuig dan niet onder de TPMS-verplichting valt.

Een garage die de TPMS-dientverlening aanbiedt, kan u informeren over ersatzonderdelen zoals een servicekit voor het onderhoud van het ventiel of een ersatzsensor.

Wij attenderen u er graag op dat, in verband met de complexe technologie van het TPMS, het raadzaam is om voor de bandenwissel, voor onderhoudswerkzaamheden en bij problemen (bv. waarschuwing op de display) bij een professionele garage die over de geëigende speciale uitrusting, meer bepaald het geschikte programmeerwerktuig beschikt, aan te kloppen.

Hoe zit het dan wanneer ik een band wil/moet vervangen (panne, slijtage, winter-/zomerbanden)?

In geval van een direct TPMS moeten in geval van bandenservice de sensoren altijd worden gecontroleerd.

Voertuigen die onder de TPMS-verplichting vallen, moeten alle banden van sensoren voorzien.

Wanneer er een nieuwe band op het voertuig moet worden gemonteerd, moet er ook een sensor die compatibel is met het TPMS in het voertuig worden ingebouwd.

Kan ik, in geval van een TPMS, mijn banden zelf monteren?

Bij een direct TPMS moet er bij de bandenservice  op volgende punten gelet worden:

 • Telkens een wiel vervangen wordt, moét het ventiel onderhouden worden om slijtage van de sensor te verhinderen.
 • Bij nieuwe banden:  opnieuw aanleren van de sensoren op het voertuig op basis van een nieuwe sensor-ID of verandering van de wielposities van de sensoren om een stoorvrije communicatie tussen sensor en TPMS-ontvanger te garanderen.
 • Deze nieuwe technische vereisten bemoeilijken de montage door de chauffeur zelf, het verdient daarom ook aanbeveling om een expert/ een garage op te zoeken voor de bandenservice.

Wat gebeurt er als mijn TPMS niet behoorlijk werkt?

Wanneer er een signaal op de voertuigdisplay verschijnt, moet u onverwijld naar de garage gaan, omdat ofwel het TPMS niet werkt ofwel er spanningsverlies optreedt.

Wat moet ik doen als mijn voertuig een spanningsverlies aangeeft?

U moet onverwijld naar de garage gaan, resp. uw voertuig parkeren en de pechverhelpingsdienst contacteren, aangezien er sprake is van een defecte band en de verkeersveiligheid niet meer gegarandeerd is.

Mijn voertuig heeft geen TPMS, moet ik dat dan achteraf nog laten inbouwen?

Bij voertuigen die onderworpen zijn aan de TPMS-verplichting, werd een direct of indirect TPMS al bij de fabricage ingebouwd, zo niet zou het voertuig binnen de lidstaten van de EU geen typevergunning krijgen, resp. niet ingeschreven worden.

Het achteraf inbouwen van een TPMS is niet verplicht.

Hoe kan ik mijn TPMS laten onderhouden?

De ventielen en sensoren zijn onderhevig aan een natuurlijk slijtageproces en moeten regelmatig onderhouden worden (aanbeveling: bij elke bandenwissel).

Een garage die TPMS- service aanbiedt, kan het onderhoud uitvoeren.

Informatie voor montagepartners

Wat is er nodig voor een TPMS? Welke investeringen moeten er worden gedaan?

Om voorbereid te zijn op klanten die een direct TPMS in hun voertuig hebben, zijn de volgende maatregeen noodzakelijk: 

 

 1. Voldoende uitgebreid bestand van voertuigspecifieke originele of ongeprogrammeerde universele sensoren.
 2. Voldoende uitgebreid bestand van ventielen en servicekits met de voor het onderhoud van sensoren bij het verwisselen van de anden noodzakelijke ersatzonderdelen (ventielinzet, dop, moer, afdichting).
 3. Speciale werktuigen bv. ventielschroevendraaier voor het juiste draaimoment bij het inzetten van het ventiel.
 4. Diagnose-/programmeringswerktuigen voor de probleemdiagnose, om te programmeren en eventueel het zich eigen maken van de sensoren en de centrale stuureenheid.
 5. Geschoold personeel is een absolute must voor het vakkundig monteren/demonteren van wielen op een voertuig dat uitgerust is met een direct TPMS.

Wat zijn programmeer-/diagnosewerktuigen voor TPMS?

Er zijn verschillende soorten programmeer-/diagnosewerktuigen met veel verschillende mogelijkheden, in de prijsklasse van 500-1500 EUR.

Voor een diagnose maken de werktuigen draadloos contact met de sensoren, zodat de storing in het TPMS op de werktuigdisplay wordt aangeduid. Normaal gesproken beschikken alleen toestellen uit de hogere prijsklasse over een directe interfacefunctie met het OBD om zo nieuwe sensoren aan te leren. Voor het programmeren van de universele sensoren met de voertuigspecifieke gegevens en een gekloonde of nieuw aangemaakte sensor-ID is een programmeerwerktuig absoluut onontbeerlijk. Met bepaalde tools is het zelfs mogelijk reeds verbouwde sensoren draadloos te contacteren en achteraf te programmeren.

 1. Pre-servicewerktuigen: Dienen voornamelijk voor de diagnose (gedeeltelijk met programmeercapaciteit), hebben een klein display, gegevens kunnen via usb op de pc worden overgezet, is eerder gedacht als instapsysteem bij enkele gelegenheidsdiagnoses (en programmeringen). 2. PAD (Programming Accessory Devices): Uitlezen en programmeren van sensoren die daartoe een rechtstreekse verbinding met de PAD moeten hebben (opleggen van de sensor), de PAD wordt via een usb aangesloten op een pc, die als display dienst doet. 3. All-In-One: Draadloze programmering binnen enkele seconden, door het beperken van voorhanden zijnde sensoren-ID‘s of het aanmaken van een nieuwe ID, eenvoudige en snelle draadloze diagnose, kunnen vaak een OBD-interface tot stand brengen, gegevens kunnen automatisch naar de pc worden overgedragen), heeft nog meer functies zoals bv. het afdrukken van rapporten, aanbeveling voor garages met een gemiddeld aantal klanten.

Hoe worden de sensoren in het wiel ingebouwd?

Om de sensoren vakkundig te monteren of te demonteren heeft u speciale werktuigen nodig. Deze werktuigen vergemakkelijken de montage/demontage en garanderen dat moeren en ventiel voor de sensorhouder met het juiste draaimoment bevestigd worden.

De sensoren worden binnenin de band boven bepaalde bandventielen aangebracht:

Voor die bevestiging heeft men de keuze tussen een aluminium en een snap-in-ventiel (rubberen ventiel), waarbij er voor beide soorten ventielen verschillende uitvoeringen van sensoren zijn (garantie van compatibiliteit tussen ventiel en sensor). Een snap-in-ventiel is meestal goedkoper en makkelijker te verbouwen dan een aluminium ventiel. Maar een snap-in-ventiel is niet geschikt voor een maximum snelheid vanaf 210km/h omwille van de middelpuntvliedende krachten die dan spelen. Voor dergelijke hoge snelheden moet een aluminium ventiel worden gebruikt. Telkens de banden worden verwisseld, moet het ventiel een onderhoudsbeurt krijgen, wat betekent dat de ventielinzet, de ventieldop, de moeren, de schijf en de afdichting vernieuwd worden. Voor dit soort onderhoud zijn er speciale servicekits met de nodige vervangonderdelen, beschikbaar.

 

Snap-in-ventiel:

 1. Sensor
 2. Rubberen ventiel
 3. Torx-schroef (zelf snijden)
 4. Ventielinzet (vernikkeld)
 5. Ventieldop (plastic)Aluminium ventiel:

 1. Ventiel, met daarrond de sensorbehuizing
 2. Rubberen afdichting
 3. Schroefmoer
 4. Ventielinzet (vernikkeld)
 5. Ventieldop (plastic)

Wat verandert er op het gebied van het contact met de klant ?

Klanten moeten op de hoogte worden gebracht van:

 1. De techniek en de vereisten van TPMS.
 2. De langere duur van de bandenservice bij voertuigen met een TPMS.
 3. De hogere prijs voor de bandenservice in geval van een TPMS.
 • Onderzoek na afspraak of het voertuig over een direct TPMS beschikt.
 • Opstellen van een tijdschema (Berekenen van de bijkomende inspanningen bij bandenmontage met TPMS).
 • Ter beschikking stellen van de nodige vervangonderdelen (bv. ersatzsensoren of servicekits).

Opleiding/training van de medewerkers:

 • De klant het principe van het TPMS duidelijk uitleggen.
 • Een voor de klant duidelijke uitleg van de specifieke punten van de bandenservice.
 • De klant inlichten over alle maatregelen die genomen werden.
 • Documentering van de toestand van het TPMS bij het binnenkomen en het buitengaan.
 • Een voor de klant aanvaardbare rechtvaardiging van de meerprijs voor de bandenservice op basis van de inspanningen die geleverd moeten worden (tijd, knowhow, technische toestellen zoals bijvooreeld het programmeerwerktuig, onderhoud van ventielen en sensoren).

Welke sensoren kunnen voor het TPMS worden gebruikt (bv. Als ersatz voor een defecte sensor)?

Elke fabrikant kan voor de originele uitrusting van de voertuig een ander type sensor gebruiken. Daarom zijn er ondertussen ook al meer dan 150 verschillende sensormodellen op de markt.

Vereisten:

 • De in te bouwen sensoren moeten voor het voertuig zijn voorgeprogrammeerd.
 • Voertuig en sensor moeten compatibel zijn, dat will zeggen dat niet elke sensor geschikt is  om in gelijk welk voertuig te worden ingebouwd.
 • In geval van vervangen van een sensor of voor winterbanden/vervangbanden bestaat de mogelijheid hetzij de originele sensoren of ongeprogrammeerde universele sensoren te gebruiken.

 

Originele sensoren zijn al voorgeprogrammeerd met bepaalde voortuigspecifieke details, de sensor kan dus alleen maar in enkele bepaalde voertugien worden gebruikt. Op basis van de verscheidenheid aan verschillende sensoren, moet het voorraadbestand en het daarmee verbonden kapitaal (van de belangrijkste orignele sensoren zouden er telkens minstens 4 stuks op voorraad moeten zijn) van de garage uitgebreid worden, om de klanten naar tevredenheid te kunnen helpen.

Ongeprogrammeerde universele sensoren zijn niet voorgeprogrammeerd en kunnen in de meeste voertuigen probleemloos worden geïntegreerd. Het is dan ook niet nodig om, zoals bij de originele sensoren, een groot aantal unviersele sensoren op voorraad te hebben om aan de noden van alle klanten te voldoen (een basisbestand van universele sensoren volstaat). Voor de universele sensoren is er ook nog een speciaal programmeerwerktuig nodig, om de sensoren voertuigspecifiek te kunnen programmeren. Via dit werktuig worden in een eerste stap de technische gegevens van het voertuig opgevraagd en wordt de positie van de banden, waarin zich de te programmeren sensor bevindt (bv. vooraan links), bepaald. Vervolgens wordt de orignele sensor door het programmeerapparaat herkend (afhankelijk van de software, bv. door het ingeven van de sensor-ID of  het automatisch verzamelen door het opleggen van de originele sensor) en de verzamelde gegevens worden voor de programmering van de nieuwe sensor gebruikt. De originele sensor wordt om het zo te zeggen, geïmiteerd. Mocht er geen oude originele sensor ter beschikking staan, kan er ook via het programmeerwerktuig een nieuwe sensor-ID worden aangemaakt.

        

Hoe herkent het voertuig de (nieuwe) sensoren?

Nadat de sensoren werden geprogrammeerd en in het wiel werden ingebouwd, moet men kunnen garanderen dat het voertuig de sensor ook herkent en dat de communicatie tussen sensor en afleesapparaat goed werkt. Daartoe moeten de sensoren van de centrale ontvanger (stuur- en gegevensverwerkingseenheid van het TPMS) worden geactiveerd wanneer er een nieuwe sensor-ID werd gebruikt/aangemaakt of wanneer de oorspronkelijke wielpositie van de sensor werd veranderd.

Er zijn drie manieren om een nieuwe sensor aan te leren/te programmeren (afhankelijk van de capaciteiten van het voertuig):

 1. Zichzelf de technologie aanleren dankzij het voertuig: tijdens een 10 minuten durende rit bij een snelheid van ongeveer 35-100km/h, leest het voertuig de sensor automatisch in, het waarschuwingslampje dooft automatisch uit (bv. bij Mercedes, Opel, VW, Ford, Mazda, Hyundai).
 2. Manueel aanleren door de voertuighouder, via het voertuigmenu: procedure die in het handboekje van de wagen te vinden is (bv. bij Audi, Mercedes, BMW, Porsche).
 3. Aanleren met behulp van bepaalde programmeer-/diagnosewerktuigen: de sensoren worden door een verbindende constructie tussen het programmeerwerktuig en de OBDII interface (= On Board Diagnose interface) aangeleerd (bv. bij Renault, Citroen, Peugeot, Nissan, Opel, Fiat en Lancia). Deze interface wordt bv. ook gebruikt bij de probleemdiagnose bij het oplichten van het waarschuwingslampje.

Samenvatting van de voorbereidingen voor TPMS

De TPMS-verplichting en meer bepaald de technologie van het directe TPMS brengt vele veranderingen met zich mee en betekent een serieuze uitdaging voor alle garages. De marktontwikkeling is, wat de verspreidng van TPMS betreft, erg positief, daarom verdient het aanbeveling om van bij het prille begin zo goed mogelijk op de nieuwe technologieën voorbereid te zijn.

Bij de voorbereidingen voor het werken met het directe TPMS, kunnen de navolgende punten een goede hulp zijn:

 1. Goede voorbereiding van het klantengesprek (onderzoek van de voertuiggegevens, direct/indirect TPMS, informatie over TPMS, het aanbrengen en rechtvaardigen van de meerkost).
 2. Voorbereiding van het personeel op de  nieuwe technologie.
 3. Investeren in geschikte sensoren en diagnose-/programmeerwerktuigen.
 4. Gebruik van concurrentievoordeel door de klanten te attenderen op de TPMS-service.
 5. Optimalisering en aanpassing van de interne bandenserviceprocedures.
 6. Aanpassing van de doorlooptijden en prijzen voor de bandenservice bij voertuigen met een direct TPMS.
 7. Documentering van de toestand van het TPMS voor en nà de werkzaamheden.

Hoe verandert een TPMS de werkprocedures bij de bandenservice?

 • Onderhoud van de sensoren in de wielen van een voertuig met een direct TPMS, telkens wanneer er een wiel vervangen wordt.
 • Om corrosie van ventiel en sensor te voorkomen: vervangen van de versleten onderdelen, ventielinzet, moeren, afdichting en dop door speciale servicekits.
 • Onderzoeken van de acculading met behulp van diagnose-/programmeerwerktuigen.
 • Vervangen van een zwakke/lege accu op basis van de eindige levensduur van de accu van een sensor (levensduur van 4-10 jaar).
 • Analyse en verhelpen van het probleem dat gemeld wordt op de display door het oplichten van het waarschuwingslampje (bij spanningsverlies of defect van een sensor, bv. lege accu, sensorcorrosie of afbreken van de sensor van het ventiel).
 • Aangezien een niet goed functionerend TPMS bij de belangrijkste controle van de autokeuring krachtens §29 StVZO als klein gebrek wordt ingeschaald en onmiddellijk door de houder van het voertuig moet worden verholpen, moet de garage per kerende in staat zijn dit gebrek te.

Aanbeveling voor de werkprocedure, wanneer de klant een diagnose en probleemoplossing bij het oplichten van het waarschuwingslampje, een onderhoud van zijn TPMS of een bandenservice (bv.vervangen van de banden, montage/demontage) wil:

 1. Controle van het waarschuwingslampje en van de aanduiding op de display van het voertuig, - licht het lanmpje op dan is een diagnose noodzakelijk, om te kijken of het om een systeemfout dan wel om spanningsverlies gaat (vgl. onderhoudsboekje wagen).
 2. Controle van het ventiel (Is de afdichting beschadigd? Is er sprake van corrosie?)
 3. Scannen van de sensoren door een diagnose-/programmeerwerktuig.
 4. Documenteren van de scanresultaten (toestand van het TPMS bij het binnenkomen van het voertuig).
 5. Uitvoeren van de opdracht van de klant bv. wiel verwisselen, banden of sensoren vervangen, onderhoud van het ventiel. Indien nodig: het zich eigen maken van de werking van de (nieuwe) sensoren in het voertuig en controle van het TPMS.
 6. Documenteren van de toestand van het TPMS wanneer het voertuig de garage verlaat (toestand van het TPMS mag niet slechter zijn dan bij het binnenkomen) en de klant op de hoogte brengen.

Gelieve erop te letten: aangezien een behoorlijk werkend TPMS onderdeel van de bedrijfsvergunning is, moet de garage de functionaliteit ervan na elke ingreep veiligstellen. Dienovereenkomstige documentering van de toestand van het TPMS voor en na het uitvoeren van het onderhoud, het stellen van de diagnose en het uitvoeren van de opdracht van de klant vormt vervolgens de beveiliging in het kader van de Aansprakelijheid en de Garantie.

Voor- en nadelen door TPMS voor garages

Voordelen

Nadelen

 

 • Bijkomende opbrengsten door de nieuwe dienstverlening (bv.extra bandenservice, onderhoud van TPMS) en vervangonderdelen (bv. nieuwe sensoren, servicekits)
 • Klanten met een direct TPMS met zomer- en winterbanden komen minstens 2x per jaar naar de garage.
 • Verbetering van de klantenrelatie door dit regelmatige contact en door de mogelijkheid bijkomende dienstverlening aan te bieden.

 

 • Langere werktijden bij een voertuig met een direct TPMS
 • Op piekmomenten kan het probleem opgelost worden door minder opdrachten per dag aan te nemen omwille van de tijd  dergelijke service in beslag neemt.

Oplossing: Compenseren van de meertijd door een goede voorbereiding, zoals bv. telefonische afspraken in verband met de opdracht van de klant of door het tijdig bestellen van materiaal.

 

 • Garages worden steeds belangrijker voor de bandenservice (bv. Zo kan de voertuighouder met een direct TPMS niet zonder meer zelf de banden vervangen)

 

 • Klanten kunnen mogelijk wat afwijzend reageren door de hogere prijzen, resp. niet bereid zijn die te betalen, wat dan weer tot gevolg heeft dat ze het hele jaar door met hetzelfde type banden gaan rijden of dat ze afzien van onderhoud van het TPMS.

Oplossing: Meer begrip kweken voor de meerkosten door de klanten goed te adviseren en te informeren over het TPMS en door te verwijzen naar de wettelijke bepalingen en de nadruk te leggen op het veiligheidsaspect. 

 

 • Specialisatie als TPMS-garage geeft een concurrentievoordeel dankzij de differentiëring van de dienstverlening, knowhow en service.

 

 • Fouten en vergissingen bij het gebruiken van de TPMS-techniek, omdat de knowhow ontbreekt, kan u een slechte naam opleveren en aanleiding geven tot aanspraken op schadevergoeding 

Oplossing: Kwalificering van het personeel door zelfstudie, training en opleiding, door het correct doorgeven van informatie onder de medewerkers, en door het bevorderen van de knowhow. 

Waarop moet u letten wanneer u volledige wielen bestelt of zelf maakt?

Bij een voertuig met een direct TPMS moet u op het volgende letten:

 • Aangezien alle banden met sensoren moeten zijn uitgerust, moet er bij de samenstelling van volledige wielen voor deze voertuigen een sensor worden verbouwd.

 • Originele sensoren zijn al voertuigspecifiek geprogrammeerd en kunnen zonder verdere programmering in het wiel worden ingebouwd en vervolgens op het voertuig worden gemonteerd.

 • Universele sensoren daarentegen behoeven programmering door middel van een speciaal diagnose-/programmeerwerktuig, om voertuigspecifieke details naar de sensor over te brengen en op die manier compatibel te zijn met het TPMS van het voertuig. Afhankelijk van het programmeerwerktuig waarin de garage investeerde, moeten de sensoren geprogrammeerd worden avorens het volledige wiel wordt gemaakt of kunnen ze ook achteraf draadloos worden geprogrammeerd.

Wat verandert er op het gebied van het contact met de klant ?

Klanten moeten op de hoogte worden gebracht van:

 1. De techniek en de vereisten van TPMS.
 2. De langere duur van de bandenservice bij voertuigen met een TPMS.
 3. De hogere prijs voor de bandenservice in geval van een TPMS.
 • Onderzoek na afspraak of het voertuig over een direct TPMS beschikt.
 • Opstellen van een tijdschema (Berekenen van de bijkomende inspanningen bij bandenmontage met TPMS).
 • Ter beschikking stellen van de nodige vervangonderdelen (bv. ersatzsensoren of servicekits).

Opleiding/training van de medewerkers:

 • De klant het principe van het TPMS duidelijk uitleggen.

 • Een voor de klant duidelijke uitleg van de specifieke punten van de bandenservice.

 • De klant inlichten over alle maatregelen die genomen werden.

 • Documentering van de toestand van het TPMS bij het binnenkomen en het buitengaan.

 • Een voor de klant aanvaardbare rechtvaardiging van de meerprijs voor de bandenservice op basis van de inspanningen die geleverd moeten worden (tijd, knowhow, technische toestellen zoals bijvooreeld het programmeerwerktuig, onderhoud van ventielen en sensoren).

Hoe kan het personeel worden voorbereid op de nieuwe uitdagingen van een TPMS?

De procedures voor onderhoud en bandenwissel in garages zullen door het directe TPMS wijzigingen ondergaan.

Het is dan ook belangrijk de medewerkers op die veranderingen voor te bereiden, opdat alle klanten vakkundig zouden kunnen worden bediend en er geen fouten zouden worden gemaakt bij het advies en de verwerking van TPMS. Het verdient aanbeveling de medewerkers opleidingen te laten volgen om zich de omgang met een TPMS eigen te maken. Er zijn verschillende instanties die dergelijke TPMS-opleidingen aanbieden.