Bestelstatus x
Uitloggen

028082854

Band en Milieu

Op 1 april 2004 is het nieuwe besluit Beheer Autobanden van kracht geworden.

Het besluit stelt producenten en importeurs verantwoordelijk voor een milieuverantwoorde inname en verwerking van gebruikte personenwagenbanden. Dit besluit vervangt het Besluit Beheer Personenwagenbanden van 1995 en is gebaseerd op de Wet Milieubeheer.

De producenten en importeurs zijn vanaf 1 april 2004 verantwoordelijk voor de inname van gebruikte personenwagenbanden en de verwerking daarvan. Ze moeten de aan hen aangeboden banden zonder kosten terugnemen van de bandenservicebedrijven, garages, auto-accessoirehandel etc. en gemeenten. Bovendien moeten zij zorgen voor een inzamelings- en verwerkingsstructuur. De verplichting tot inname van de banden is niet merkgebonden.

De producenten en importeurs van personenwagenbanden moeten ervoor zorgen dat de gebruikte banden nuttig worden toegepast. Simpel gezegd: er moeten handelingen mee worden gedaan die gericht zijn op producthergebruik, nuttig alternatief hergebruik, materiaalhergebruik en verbranding (met energieterugwinning).
Vanaf 2005 zal 20% van alle gebruikte personenwagenbanden als materiaal moeten worden hergebruikt (bv. voor veiligheidstegels). Onder materiaalhergebruik wordt verstaan het na bewerking of verwerking opnieuw gebruiken van materialen van autobanden voor hetzelfde doel als waarvoor ze zijn ontworpen of als gegranuleerde grondstof voor andere doeleinden, waarmee overigens niet de terugwinning van energie wordt bedoeld.

Een groot aantal importeurs en een fabrikant hebben zich verenigd in de Vereniging voor Band en Milieu [BEM]. Vanuit de Vereniging is initiatief gekomen om de individuele verlichting onder te brengen in een collectieve uitvoeringsorganisatie van de bandenbranche. Deze organisatie, RecyBEM B.V zal zorgdragen voor alle facetten van de gehele retourstroom voor gebruikte personenwagenbanden en de verplichtingen uit het Wetsbesluit voor de deelnemende producenten en importeurs overnemen.

Delticom BV is lid van de Vereniging Band en Milieu en zal gebruik maken van de faciliteiten die de Vereniging biedt om de gebruikte banden op een milieuverantwoorde manier in te nemen en te verwerken.

Gevolgen voor de consument

Volgens het principe oud voor nieuw kunnen de consumenten kosteloos hun band achterlaten bij de garage. Hiernaast kunnen normaliter 5 gebruikte banden gratis worden afgegeven aan het gemeentelijke depot.

Er is een landelijk meldpunt voor informatie en voorlichting te bereiken onder 070 - 444 06 32.

Gevolgen voor garage- en bandenservicebedrijven

Garagebedrijven, bandenspecialisten,handelaren in autoaccessoires en dergelijke dienen bij levering van nieuwe personenwagenbanden de oude banden kosteloos in te nemen. Bij aankoop van nieuwe banden kan bij de leverancier eenzelfde aantal gratis worden afgegeven.