Bestelstatus x
Uitloggen

028082854

Veelgestelde vragen

Wat betekent (LI) oftewel de belastingsindex bijvoorbeeld 85 of 86?

De belastingsindex (LI) van een band geeft in kilogram aan hoe zwaar één enkele band maximaal belast mag worden. Mocht u andere banden nemen dan moet de belastingsindex gelijk zijn of hoger. Wettelijk is bepaald dat de belasting van een band x 2 de belastbaarheid van de as (cijfer 16 van uw kentekenbewijs) afdekt. Aan iedere waarde is , in een vooraf vastgelegde tabel,  een maximale belasting toegewezen. Bijvoorbeeld bij een LI van 85 - 515 kg en parameter 86 is dit 530 kg. Een overzichtstabel vindt u hier.