Bestelstatus x
Uitloggen

028082854

Veelgestelde vragen

 1. Wat verzekert de ‘Banden Rondom Bescherming’?
 2. Hoe kan ik de ‘Banden Rondom Bescherming’ verkrijgen?
 3. Kan ik ook naderhand de bandenverzekering afsluiten?
 4. Wat kost de integrale bandenbescherming en hoe lang is ze geldig?
 5. Wanneer begint de ‘Banden Rondom Bescherming’?
 6. Geldt de ‘Banden Rondom Bescherming’ ook bij schades in het buitenland?
 1. Wat verzekert de ‘Banden Rondom Bescherming’?

  Nieuwe merkbanden, die op de website www.autobandenmarkt.be  zijn gekocht en in de factuur zijn aangegeven.
  • Voorwaarde is de aankoop van minstens 2 banden; uitgezonderd van deze regeling zijn motorfietsbanden.
  • In Frankrijk toegelaten banden voor personenauto’s tot maximaal 3,5 t en motorfietsen
  Uitgesloten zijn beroepsgebruikers (bijv. bandenhandelaren) op de bandenmarkt.
 2. Hoe kan ik de ‘Banden Rondom Bescherming’ verkrijgen?

  Direct aansluitend op de bandenselectie, wordt u bij het winkelwagentje de afsluiting van een bandenverzekering automatisch aangeboden. Doordat u kennisname van de aankoopbepalingen bevestigt, wordt de verzekering geactiveerd. Voor het geval u geen bandenverzekering wenst, kunt u de keuze hiervoor achterwege laten.
 3. Kan ik ook naderhand de bandenverzekering afsluiten?

  Een afsluiting achteraf is uitgesloten. U kunt slechts direct bij de bandenaankoop de verzekering afsluiten.
 4. Wat kost de integrale bandenbescherming en hoe lang is ze geldig?

  De verzekeringspremie voor een band bedraagt 3,90 euro voor een jaar en 7,50 euro voor twee jaar.
 5. Wanneer begint de ‘Banden Rondom Bescherming’?

  De verzekering wordt van kracht op de datum van de montage van de band, dan wel op de dag waarop de verzekerde band wordt geleverd, onder voorbehoud van de daadwerkelijke betaling van de verzekeringspremie.
 6. Geldt de ‘Banden Rondom Bescherming’ ook bij schades in het buitenland?

  Binnen de geografische grenzen van Europa zijn alle schades binnen de overeengekomen dekking verzekerd.